De Wandelvereniging Limburg is de uitgever van deze website. De uitgever van deze website besteedt de grootst mogelijke aandacht voor en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden is. Desondanks is het mogelijk dat er in de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. 

De uitgever van deze site aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie. 

De uitgever van deze website aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel op risico van de gebruiker.

Informatie op websites waar naar wordt verwezen of gelinkt, wordt slechts incidenteel door ons geanalyseerd. Wandelsportvereniging Limburg geeft geen garanties met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor direct of indirect geleden schade welke hieruit voortkomt.

Voor zover wettelijk vereist wordt iedere aansprakelijkheid hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

© Wandelvereniging Limburg / 1 januari 2013

Sponsoren / Adverteerders

Klik op logo voor bezoeken
website sponsor / adverteerder

Ook adverteren?