50+ Zuid Limburg > Nieuws en foto's

Leuke wandelervaringen

Laat hier uw leuke ervaringen, anekdotes en aantal deelnemers opnemen.                       Hoe??????

Stuur uw tekst naar Frans Beckers Beckersfrans63@gmail.com

foto's 50+ wandelgroep Zuid Limburg

De foto's van de 50+ wandelingen treft u aan op http://myalbum.com/3TBlMd8S3JmO

Aan de hand van een connaisseur door Mestreech in ut greun.

Maastricht , 16 september 2020

Vandaag is de ultieme test, hoeveel van de wandelaars komen er (op tijd) aan bij de Sint Mathias aan de Boschstraat? Het is namelijk voor veel automobilisten geen sinecure om en bij een treinstation te parkeren en dan ook nog samen met anderen samen op een buskaartje te moeten reizen.  En ook nog met een  met mondmasker, veel gezien op tv maar nu zelf ervaren dat is “different cook”. Toch heeft zo`n mondmasker naast de nadelen ook voordelen, naast de maskering van slechte adem is ook gelaat weer rimpelvrij is, we zien er veel jonger uit en gaan ook op elkaar lijken. Gezien de grandeur waarin we vandaag verkeren, spreken we niet meer over een dag-gids maar over een connaisseur. Voor degene die de Franse taal voldoende machtig zijn, mogen de vragen in het ABF (Algemeen Beschaafd Frans) gesteld worden. Maastricht behoorde vroeger o.a. tot het bisdom Luik, hertogdom Luxemburg en had vaak de Bourgondische adel als bestuur met Frans als voertaal. Daarom eten ze in Maastricht niet van een bord maar van een teleur en doen ze geen boodschappen maar wel commissies.     Straks lunchen we bij brasserie Montenova waar onze dag-connaisseur op zitplaatsen handdoeken heeft laten leggen. 

De wandelgroep verzamelt zich vóór de in het Boschstraatkwartier gelegen Sint Mathiaskerk. Slechts 10 wandelaars zijn erin geslaagd Maastricht op de afgesproken tijd en plaats te bereiken. Zeven wandelaars hebben gekozen voor de bus-route vanaf de NS  P+R, Rika is in Reijmerstok op haar fiets gestapt en 2 personen zijn met behulp van de NS gearriveerd.

Wie of wat was deze St.Mathias?

Sint Mathias was de 12de apostel (soort reserve) want nadat Judas zelfmoord had gepleegd heeft hij deze plaats opgevuld. Hij is de patroonheilige van een aantal steden maar ook van de bouw- en timmerlieden, de schrijnwerkers, smeden,  metselaars, varkenshoeders, kleermakers en de suikerbakkers. Hij wordt aangeroepen tegen blaren, kinkhoest, alcoholisme, pokken en onvruchtbaarheid en bij het begin van de scholen. Ja deze heilige heeft een omvangrijk oeuvre.

De bouw van de naar hem genoemde kerk startte in 1351, tijdens de beeldenstorm in 1566 hebben de calvinisten de kerk over genomen. In de Franse tijd werd de kerk gebruikt als garnizoensbakkerij, en vanaf 1802 is het weer een RK kerk, blijkbaar in geschiedenis een multifunctionele .

Onze dag-connaisseur brengt ons naar de Bassinkade waar aan de rechterzijde de Maasboulevard, vroeger het tracé van het Kanaal Maastricht – Luik zien.  Nog voordat Frans H. heeft kunnen vertellen wanneer dit is aangelegd zegt Bèr gedecideerd “het is aangelegd in 1826”.  Enigszins verbaasd over zoveel Maastrichtse kennis kijk ik naar Bèr en zie ik dat hij dit glimlachend afleest van een bordje waarop de geschiedenis is weergegeven.

We volgen Frans H.  en lopen door de Penitentenpoort van het voormalige gelijknamige klooster, de poort waardoor duizenden arbeiders van en naar hun werk gingen. We bezoeken een voormalige fabriekshal waar nu startups en buitenslandse studenten hun onderkomen hebben.

Nu maken we een “instapje” door de Sphinxpassage, deze is 120 meter lang. Bijna 30.000 kleurrijke tegels brengen in 26 hoofdstukken de geschiedenis van de Maastrichtse keramiekindustrie in beeld.

We lopen langs diverse bijgebouwen van de Sphinx. (Nu Loods 5, vroeger het Klei Mengbassin, de Timmerfabriek nu Muziekgieterij en het Ketelhuis nu Lumière Cinema.

We zijn aangekomen bij lage Fronten een onderdeel van de vroegere verdedigingswerken. Hier krijgen we te maken met iets dat valt onder de noemer klein leed. Soms word je, zelfs als je alles goed hebt voorbereid gevloerd door toeval b.v. een terrein dat normaal gewoon toegankelijke is en dat om onbekende reden vandaag is afgesloten. Wat nu, helemaal terug of is er een alternatieve route? Nu is leiderschap nodig, met een stalen gezicht volhouden dat alles goed komt en dit niet geheel onverwachts is, zelfs als je als gids de weg moet vragen dan doe je dit met overtuiging en dat oogst respect. De deelnemers zullen denken “met zo iemand wil ik wel verdwalen”. Via een in het groen verscholen tunnel verlaten we deze (doolhof)fortificatie. Via de Hoge Fronten (park) lopen we langs de Cellebroederskapel in de tuinen achter het voormalige klooster verpozen geen monniken meer maar wel oudere broeders en zusters ook wel aangeduid als voormalige landopbouwers.  

Langs de Academie Architectuur gaan we richting Berenkuil even kijken wat “onze eigen” Bèr hiervan vindt. Maar eerst staan we even stil bij het standbeeld D`Artagnan met de lijkspreuk “een voor allen en  allen voor een”, echt (soms) van toepassing op de wandelgroep 50+. Via het Jekerpark en de Oehoe-vallei beginnen we aan de beklimming van de St. Pietersberg naar de ster op de berg ofwel brasserie Monte nova. Na 8,2 km is het heerlijk om je even uit te strekken.

Goed uitgewaaid en uitgerust, hoewel enkele vinden dat alcoholvrij bier hier (financieel) wel erg zwaar valt, staan we gereed voor Mestreech in ut greun deel 2. Onze gids/gastheer vraagt “hebben wij alles?”. We gaan op pad en één km later, zegt hij ver… waar is mijn pet? Lei, die als back-up de tocht ook voorgelopen heeft treedt op als pet-ophaler. We kunnen dus op halve snelheid doorlopen. Na een tijdje kijken we steeds achterom waar blijft Lei toch. Tiny die vandaag met Lei carpoolt ziet de bui al hangen, Lei zoek, thuisreis zoek. Maar na wat heen en weer gebel blijkt Lei een korte route genomen te hebben. We gaan richting Maasboulevard en stadspark hier hebben ooit Romeinen een brug over de Maas gebouwd. Via de Vijf Koppenvijver en Helpoort bereiken wij de bisschopsmolen, hier worden geen bisschoppen gemalen maar spelt van de Kollenberg. Onze tocht gaat veder langs de Jeker en dan via een trap de stadsmuur op.

Terwijl we over de stadsmuur lopen wijst Lei naar beneden ik zie groepjes jonge mensen zitten. “Nee” zegt hij “ daar links” en nu zie ik het ook een moeder is de kleine aan het “aftanken”.

Middels het Aldenhofpark sluiten we het groen pikant af met een beeld van een vrouw met 4 tètte.

Nu wordt het even oppassen om de wandelaars bij elkaar te houden en niemand te verliezen want we passeren de Ezelenmarkt. Bèr zegt “je weet toch dat alle meisjes van 12, 13,14 jaar een paard willen hebben, maar als ze dan een jaar of 18 zijn komen ze thuis met een ezel”.

Langs de Toneel academie, de Missiezusters van St. Petrus,  en ook Zusters onder de bogen, deze laten we links liggen. Aan de rechter zijde zijn de St. Servaas en St. Jan. En dan via het Vrijthof nog even Langs de boekhandel Dominicaan verder naar het startpunt bij de St. Mathiaskerk voor de Bus naar de P&R Noord Hoekerweg, fiets of Intercity naar huis. Totaal hebben wij op deze 14 km lange tocht zoveel gezien dat het haast niet op te schrijven is.  Met dank aan de connaisseur van dienst (en ook zijn back-up de pet-ophaler) overweldigd van indrukken en vermoeid nemen we afscheid.

 

P.s. De geschiedenis van de stad Maastricht kenmerkt zich door 5 tijdvakken t.w.:

Romeinse tijd.
Door de ligging van Mosa Trajectum aan de Maas was de stad al in de Romeinse tijd belangrijk met als bewijs de brug over de Maas in uit 1ste eeuw na christus, de heerweg Via Belgica, de Thermen en de resten van een Romeins garnizoen.

Middeleeuwen.

In de Middeleeuwen heeft de christelijke geloof zich verankerd. Naast  de reeds genoemd  Sint Mathias zijn er nog 3 andere RK parochiekerken uit die tijd, de St. Jan, St. Servaas en de Onze-lieve-vrouwenkerk.

Garnizoen stad.

De stad lag steeds op het snijvlak van machthebbers met als gevolg bouw van o.a. de Tapijn Kazerne de Arsenalen vestingwerken. 

Industrialisatie.

Zo als reeds gezegd de ligging aan de Maas, met buurlanden Duitsland en België, door de aanwezigheid van klei en mergel heeft de industrialisatie voor welvaart gezorgd. Voorbeelden hiervan de keramiek en cement. 

Maastricht als Universiteit-stad.

Naast het academisch ziekenhuis zijn door de hele stad dependances van de MUM te zien. Ook een goede indicator zijn de vele oude fietsen bij station en voor de kroegen.

Met vriendelijke groet,

Frans B.

30 september: De parkeerplaats is gelegen in de Rue de Loch Gemmerich 5851 in België Huub & Maria uit Heële gaan hun beste (wandel)beentjes voor zetten in de ze natuur en cultuurrondgang.

Natuur- en cultuur wandeltour

Kornelimünster Duitsland, 2 september 2020

Vandaag komen wij wandelaars aan  in de Oberforstbacherstrasse nabij het “Benedictijnerklooster” . Huub uit Heële (geassisteerd door zijn `t lieftalige Maria) begeleidt de wandelgroep op een 15 km lange tocht met voor de lunch Natuur en na de lunch Cultuur. Maria gaat de groep alvast voor, om kwartier te maken op de lunchplaats. Vanaf de Parkplatz lopen we alle 10 braaf achter dag-gids Huub aan naar beneden naar het Inde dal, wij zijn omringd door weilanden. Via een bospad klimmen we richting Walheim een dorpje dat we niet aandoen maar alleen passeren. 50+ zou 50+ niet zijn als er tijdens deze natuur en cultuur- tocht geen internationale banden gesmeed zouden worden of pogingen daartoe ondernomen worden. Zo wordt door een van de wandelaars contact gemaakt met enkele zonnende personen en wordt gevraagd of dit hoort bij de plaatselijke cultuur om, enigszins voorzien van minder kleding, te gaan rusten. De jonge dames in kwestie (toeval, hadden ook oudere kunnen zijn) wezen de vraagsteller erop dat hij ook wel enige uren zon kon gebruiken, hij zag volgens de dames er een beetje bleekjes uit. Voorzien van dit goede advies kon Bèr zich weer aansluiten bij de groep. 

We duiken onder de Vennbahn door richting pauzeplaats Café Paris in Kornelimünster. Door het stadje stroomt de Inde, hetgeen een romantisch beeld oproept zeker in combinatie met de 17de -eeuwse huizen met bouwstijlen varierend van Barok tot Classicistisch. Geheel in lijn met de voorbereiding wordt de groep na 9 km in café Paris verwelkomd.

Goed uitgerust start de groep voor het cultuur gedeelte,  te beginnen met een blik op de St. Stepfanuskerk met bijbehorend kerkhof, want waar getrouwd en gedoopt wordt, wordt vroeg of laat  ook begraven.

Vervolgens komen we bij de centrale cultusplaats van de Keltisch- Germanische stam van de Sunuci, op deze plek kruiste de Romeinse heerweg van Luik naar Keulen, (Via Belgica) de Inde. Hier werd hun lokale godheid Sunuxal, uitgebeeld als vruchtbaarheidsgodin, vereerd. Men heeft een bronzen plaat met een inscriptie met de naam Varneno (godheid) gevonden. Daarnaast werd er een plaat met de naam van de godin Sunuxsal gevonden. Dit was een west Germaanse godin. Ze was de stamgodin van de Sunuker, wier cultuscentrum in Varnenum (plaatsnaam) lag. Na de ondergang van het Romeinse rijk in de 3e eeuw werd Varnenum verlaten.

In de verte zien we de neogotische kerk van Breinig opgetrokken uit breuksteen, via een bospad door het natuurgebied Klausterwald bereiken we de Klauster kapel en kluizenaarswoning uit 1658. De kapel is genoemd “Maria im schnee”.

Onderweg zien we enkele malen dezelfde hardloper, worden we geschaduwd door een plaatselijk BOA of zoals dat hier zou heten USB (Ungemein StrafverfolgungsBeamte) of stom toeval. Dalend gaat de weg naar een z.g. trechter kalkoven. Na een laatste duik onder de Vennbahn  komen bij Lufterhof en zien voor ons de abdij ofwel we bereiken ons startpunt. Dat is 4,5 km na café Paris. Vandaag waren er enkele pittige kuitenbijters te bedwingen, maar zo als vaak wordt dit beloond door mooie vergezichten.

Info over de abdij: De benedictijnerabdij werd kort na de dood van Karel de Grote door zijn zoon Lodewijk de Vrome gesticht niet ver van de plaats waar eerder een Romeins tempelcomplex stond. Deze plaats in de buurt van Aken heette oorspronkelijk Inda, naar het riviertje de Inde dat erlangs liep. Het klooster werd in 817 ingewijd met als eerste abt de raadgever van de keizer, Benedictus van Aniane. Aniane is de naam van het klooster bij Montpellier, waar Benedictus vandaan kwam. De stichting van het klooster Inda was onderdeel van een door Lodewijk de Vrome voorgenomen reorganisatie van de kerk in zijn rijk. In de bronnen is omschreven dat Klooster Inda als voorbeeld moest dienen voor alle kloostergemeenschappen in het Frankische rijk.

Huub en Maria worden bedankt voor de begeleiding op deze mooie wandeling.

Met vriendelijke groet,

Frans B.

 

16 september parkeren we gratis bij P&R Maastricht Noord, Hoekerweg Maastricht. De tocht kreeg van de dag-gids Frans H. de titel: Mestreech in ut greun.

Svp om 9.30 uur op P&R Noord Hoekerweg in Maastricht zijn zodat we een eerdere bus ( 9.45u) kunnen nemen om op de Boschstraat de wandeling te starten

De bus € 2,15 pp retourkaartje, of € 5,40 voor retourkaartje voor 3 tot 5 personen samen.
Betaalautomaat aanwezig.
 MONDKAPJE VERPLICHT in de bus!!!!!!
Voor het restaurant geldt dat we met maximaal 20 personen mogen aanschuiven.

Sponsoren / Adverteerders

Klik op logo voor bezoeken
website sponsor / adverteerder

Ook adverteren?